ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΠΙΣΘΙΟ PEUGEOT SPEEDFIGHT 50cc

50.00

Φυγοκεντρικό οπίσθιο Peugeot Speedfight 50cc μεταχειρισμένο γνήσιο.