ΛΕΒΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

10.00

Λεβιές ρύθμισης αντίστασης ποδηλάτου γυμναστικής.