ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ AVID

13.00

Μανέτες φρένων Avid (ζεύγος) σε μαύρο χρώμα.