ΚΟΡΝΑ ΚΛΑΞΟΝ ΙΣΗ ΜΙΚΡΗ

3.00

Κόρνα ποδηλάτου με αέρα νίκελ.