ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΟΧΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Άξονας τροχού ποδηλάτου.

 

X