ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΟΧΟΥ ΓΙΑ ΜΠΛΟΚΑΖ

Άξονας τροχού για μπλοκάζ.