ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΟΧΟΥ ΓΙΑ ΜΠΛΟΚΑζ

Άξονας τροχού για μπλοκάζ.

 

X