ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΣΕΑΣ ΤΡΙΒΗΣ 28 1/2

Άξονας μεσέας τριβής για 28 1/2.

 

 

 

X