ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΡΙΒΗΣ 28 1/2

Άξονας μεσαίας τριβής για 28 1/2.