ΤΑΜΠΟΥΡΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ HONDA C-50 12V ΓΝΗΣΙΟ

60.00

Ταμπούρο εμπρόσθιο HONDA C-50 12V καινούργιο γνήσιο.