ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

4.00

Ακτινολόγος στρογγυλός κατάλληλος για ερασιτεχνική χρήση.

 

 

 

 

 

 

 

 

X